GEWELDIGE ACTIE VAN CHAUFFEURSNIEUWS VOOR DE TRANSPORTSECTOR !
Update 11/1/2018

Bus organisaties, taxi en transportondernemers hebben profijt van de actie !
Vakbonden en werkgeversorganisaties hoor je niet en het zwijgen door de gene die aan de touwtjes trekken is een feit.
Onze vrienden van de Facebookgroep “Chauffeurnieuws” is ook al geruime tijd bezig om gehoor te krijgen omtrent inzage over de kosten van de digitale tachograafkaarten.

Deze groep is niet de enige zo zijn er zelfs al Kamervragen (zie onder) gesteld door het CDA en is een WOB verzoek gewoon afgewezen.
Ondanks het feit dat de digitale tachograaf binnen Europa verplicht is, mag elk EU-lid zelf de prijs voor de kaarten bepalen. Het kan dus zijn dat een bestuurders-, bedrijfs- of werkplaatskaart in het ene land duurder is dan in het andere land.

In Nederland wordt het tarief vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
(M.H. Schultz van Haegen toen der tijd)

Een qwote van de minister M.H. Schultz van Haegen in 2013

De tarieven zijn door mij vastgesteld na beoordeling van het tariefvoorstel van Kiwa N.V. Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

(Kiwa is nu de enige organisatie die aangesteld is om de tachograaf kaarten te mogen afgeven)

Volgens ingewijden gaat dit om contracten van 2 x 20 jaar !
De contracten zijn niet openbaar dit ondanks de vele verzoeken vanwege de omstreden gang van zaken !

Huidige prijzen in Nederland zijn :

Bestuurderskaart € 117,37
Tijdelijke bestuurderskaart € 117,37
Bestuurderskaart non EU (duplicaat)€ 117,37
Bedrijfskaart € 117,37
Werkplaatskaart € 117,37 (maar een jaar geldig)
Controlekaart € 117,37

Voor Taxi zijn de prijzen zelfs hoger.


Chauffeurskaart €    130,68

Chauffeurskaart inclusief LWT-kaart€    191,18

Ondernemerskaart€    130,68

Keuringskaart€    130,68

Inspectiekaart€    130,68

Systeemkaart€      72,60

(Een zzp'er die voor eigen rekening en risico werkt, moet zowel een bedrijfskaart als een bestuurderskaart hebben)

Hierin zijn zeer grote verschillen per lidstaat en het is in ogen niet te verantwoorden waarom de prijzen in Nederland zo extreem hoog moeten zijn in Nederland.

Zo is bijvoorbeeld in Oost Europa zijn de kaarten Hongarije 25 euro, Tsjechië 28 euro Roemenië 51 euro Litouwen 57 Euro en Bulgarije 62 euro.
In West Europa Nederland 117 euro, België 65 euro, Spanje 44 euro (ex btw). Frankrijk 63 euro Duitsland 40 euro en Oostenrijk 70 euro

In Nederland liggen de prijzen dus rond de 100 % hoger en u kunt zich voorstellen dat de vele kaarten (en vergunningen) die wettelijk aangeschaft moeten worden, voor ondernemers hoge kosten post meebrengt.
De vroegere tachograaf schijven kon men in elke lidstaat verkrijgen waardoor de prijs niet sterk variabel was geen sprake was van een monopolie positie van bedrijven.

Nog steeds is zo hoe minder externe kosten men kwijt is aan het inzetbaar zijn van een voertuig hoe minder en lager het tarief kan zijn voor het vervoeren van een product of diensten.
Daarbij is het ook zo dat bij onderhandelingen omtrent cao.
de kosten die een ondernemer kwijt is om een voertuig te laten rijden mee worden genomen in de beloning voor het werk van de chauffeur.

Het is duidelijk wanneer we naar de overige lidstaten kijken qua vaste kosten voor wettelijke regels dat Nederland de kroon spant !

Nederlandse ondernemingen moeten deze kosten doorberekenen om te overleven en daarbij brengt het dus oneerlijke concurrentie op gang tegenover de andere ondernemers van andere lidstaten die actief zijn in Nederland.

Chauffeursnieuws heeft nu een petitie opgestart die relevant is voor elke Nederlander en zeker voor ondernemers en zzp'ers in de transport.

Het is van zeer groot belang om de Overheid tot verantwoording te roepen tot het toelaten van deze gang van zaken voor dat het einde zoek is !

Transporteffect steunt onze vrienden van Chauffeursnieuws en heeft diep respect voor de actie om deze petitie in het leven te roepen.

De transport van producten is het belangrijkste onderdeel van de wereld economie en het ziet er naar uit dat daarmee de Europese Unie en Overheden het als hun belangrijkste inkomsten bron willen gaan gebruiken zolang er geen tegenstand is.

Transporteffect is ook van mening door de grote verschillen in kosten van wettelijke bepalingen voor ondernemers dat Sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet kan worden uitgegroeid.
Transporteffect is van mening dat het juist in de hand word gewerkt door de lijn van politieke beslissingen die men nu al jaren opvolgd.

Samen met Chauffeursnieuws hopen we op een bredere groep die deze petitie ondertekent zodat overheden en de Europese unie de transportsector serieus gaan nemen.
Beslissingen worden vaak genomen zonder enig overleg met organisaties die kennis van zaken heeft en de sector wordt keer op keer gedwongen tot meerdere kosten.


Ook willen we er op hameren dat er meer kennis moet vergaard worden door Overheden en instanties bij de transportondernemer en beroepschauffeurs zelf.
In de ogen van Transporteffect word er veel al beslissingen genomen met veel impact en gebaseerd op informatie van bestuurders die geen directe kennis en ervaring hebben wat dit specifieke vak inhoud.
Men blaast vaak hoog van de toren zonder normale en goede afwegingen te maken en blind zijn voor de impact voor de transportsector in Nederland.

Tot slot.

In het artikel hiernaast leest u meer wat er heden bekend is.
Men zou op zijn minst een onderzoek moeten ingestellen plus het openbaar maken van de afspraken tussen Kiwa en Overheid.

Deze kwestie ruikt sterk naar belangenverstrengeling en moderne corruptie die vergaande gevolgen heeft voor de transportsector en het vertrouwen in de overheid.

Teken de petitie hieronder bevestig het door de mail (check de spamfolder) .

Laat zien dat we wel degelijk een team kunnen vormen in de transportsector en dat we serieus moeten genomen worden.


STOP het uitputten van de Transportsector !


Met vriendelijke groet,
Team Transporteffect.

TEKEN DE PETITIE ( klik hier )
Bevestig het met u email (check spamfolder)
Zie hieronder de officiële stukken
De echtgenoot van (ex)minister Schultz van Haegen (IenM) heeft miljoenen verdiend aan Kiwa
Door Guido Jonkers 9 maart 2016 gepubliceerd
Opmerking: brancheorganisaties KNV, TLN en EVO hebben zich er blijkbaar bij neergelegd anno 2018, men zwijgt nu.
De echtgenoot van minister Schultz van Haegen (IenM) heeft miljoenen verdiend aan Kiwa, wat zeer sterk de schijn van belangenverstrengeling oproept. Het is immers Melanie Schultz, die als minister zélf de Kiwa-tarieven vaststelt. En bovendien weigert deze dame, zowel de Tweede Kamer als KNV Taxi om inzicht te geven in het contract dan haar ministerie met Kiwa afsloot. Het blijkt dat Kiwa -contractueel- voor tientallen jaren het monopolie op de uitgifte van chauffeurspassen gekregen heeft en bovendien tegen érg hoge tarieven..!

Maar nu blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, dat Haro Schultz van Haegen in augustus 2011 bijna € 3 miljoen verdiende, met de verkoop van het beleggingsvehikel waar Kiwa in zit.

Want de verkoop vond plaats, toen het Kiwa-contract reeds gesloten was. Natuurlijk heeft dit Kiwa-contract de waarde va het aandelenbezit enorm doen stijgen; en het is preciés dit aandelenbezit dat Melanie Schultz nooit gemeld heeft aan premier Mark Rutte..!

Kiwa werd in augustus 2011 gekocht door het opkoopfonds NPM Capital. Bij die verkoop cashten de aandeelhouders van het bedrijf waar Kiwa in onder was gebracht tientallen miljoenen. Haro Schultz van Haegen en zijn compagnon, verdiende hiermee zo’n € 2,9 miljoen en ook de Kiwa-directie werd miljonair door de deal. De twee directeuren, Paul Hesselink en Bouke Meekma, verdienden ieder zelfs meer dan € 15 miljoen..!

Tot nu toe onopgemerkt..!

De financiële belangen van Schultz van Haegen en de directie bleven tot nu toe onopgemerkt. In officiële meldingen bij de Nederlandse marktautoriteit ACM bleef het zakelijke belang van de echtgenoot van de minister onzichtbaar. Maar informatie bleek wel te vinden in een publicatie van de Italiaanse evenknie van de ACM, de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Het is dus ‘bewust informatie achterhouden’..!!
Hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, Ronald Jeurissen, vindt dat Melanie Schultz van Haegen ‘bewust belangrijke informatie heeft achtergehouden’. Kiwa was een overheidsbedrijf, in handen van de publieke waterbedrijven. In 2006 werd het vervolgens verkocht aan ABN Amro, waarna het -niet lang daarna- werd 25% gekocht door Malink Beheer BV, een gezamenlijk bedrijf van Haro Schultz van Haegen, zijn zakenpartner en de directie van Kiwa. Dat belang was toen € 650.000 waard, waarna bij verkoop in 2011, nadat Kiwa sterk was gegroeid en samengevoegd met een asbestbedrijf, Malink Beheer bv ineens bijna € 40 miljoen waard bleek te zijn.

Natuurlijk vind minister Schultz dat zij geen fouten heeft gemaakt. En dat ze zich bij haar aantreden heeft gehouden aan het ‘Handboek van aantredende bewindspersonen’.  De minister herkent zich dan ook niet in het beeld dat door de Volkskrant wordt geschetst. Over de aandelen in het bedrijf waar Kiwa onder viel is weliswaar niet specifiek gesproken, maar dat is volgens het Handboek ook niet nodig, doordat er geen sprake was van zeggenschap in het bedrijf. Aldus de minister.

Wel heeft ze direct invloed op de waarde van de Kiwa-aandelen gehad, door de tarieven vast te stellen die Kiwa mag vragen.

De brancheorganisaties KNV, TLN en EVO eisen al geruime tijd inzicht in het contract van IenM met Kiwa. Reden is dat de tarieven voor chauffeurskaarten en vergunningbewijzen tot 2 x duurder zijn dan in andere Europese landen. Ook is onduidelijk voor hoeveel jaar Kiwa het monopolie hierop heeft.
Het zou gaan om een overeenkomst van maar liefst
2 x 20 jaar..!

ook wetenschappelijk klopt er niets van de Melanie-Schultz-partnerdeal.. Volgens Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, heeft minister Melanie Schultz van Haegen ‘Bewust belangrijke informatie achtergehouden toen ze bij formateur Mark Rutte meldde dat haar echtgenoot adviseur was bij Kiwa. Dat ze daarvan afstand nam, had ze NATUURLIJK ook moeten zeggen dat hij aandeelhouder is”, aldus Jeurissen in de Volkskrant. “Daarin kun je je niet vergissen, op dat niveau. Dat klopt niet.” !!

advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

BEKENDMAKING OVERDRACHT AAN KIWA
De miljonairs van de
KIWA DEAL
TEKEN DE PETITIE ( klik hier )
Bevestig het met u email (check spamfolder)